Råd & stöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd

Råd och stöd

På denna ingång finns universitetsförvaltningens verksamhetsstöd samlat för medarbetare i olika funktioner vid Stockholms universitet. Du hittar blanketter och mallar för olika ändamål. Råd och stöd för forskare, lärare och administrativ personal.

Lokaler och service

Via Fastighetsavdelningens serviceportal kan universitetets institutioner och förvaltning anmäla lokalfrågor, informera om samt lämna önskemål om ett förändrat behov av lokaler.

handshake thumbnail

Stödfunktioner för samverkan

På Stockholms universitet finns ett antal funktioner som kan ge dig stöd i frågor kring samverkan med det omgivande samhället. Stödfunktionerna är specialiserade inom olika områden och på den här sidan kan du läsa mer om vad de kan erbjuda.

Universitetsgemensamma stödsystem

Stockholms universitet har ett stort antal universitetsövergripande stödsystem som är till för dig som medarbetare. Innehåll presenteras på webbplatser och portaler med eller utan inloggning.