Råd & stöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd

Råd och stöd

På denna ingång finns universitetsförvaltningens verksamhetsstöd samlat för medarbetare i olika funktioner vid Stockholms universitet. Du hittar blanketter och mallar för olika ändamål. Råd och stöd för forskare, lärare och administrativ personal.

Planera din kommunikation

Behöver du hjälp med kommunikation?

Här finns stöd, tips och instruktioner för alla medarbetare som, tillfälligt eller kontinuerligt, behöver arbeta med intern och extern kommunikation.

Lokaler och service

Via serviceportalen kan universitetets institutioner/avdelningar skicka frågor gällande lokaler och service direkt till Fastighetsavdelningen.