Råd & stöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd

Råd och stöd

På denna ingång finns universitetsförvaltningens verksamhetsstöd samlat för medarbetare i olika funktioner vid Stockholms universitet. Du hittar blanketter och mallar för olika ändamål. Råd och stöd för forskare, lärare och administrativ personal.

Lokaler och service

Via serviceportalen kan universitetets institutioner och förvaltning anmäla lokalfrågor, informera om samt lämna önskemål om ett förändrat behov av lokaler till Fastighetsavdelningen.