Det är för tredje året i rad som den centrala alumnverksamheten samordnar och finansierar ett mentorskapsprogram för hela universitetets studenter och alumner.  

Det centrala alumnteamet

  • Står för planeringen och koordineringen internt
  • Håller i gemensamma evenemang och kommunikationen kring dessa
  • Anlitar expertstöd för att kompetensutveckla deltagarna

Deltagande institution

  • Utser en koordinator som är kontaktperson till det centrala alumnteamet och till sina deltagare i mentorskapsprogrammet
  • Rekryterar sina alumner som mentorer och studenter som adepter
  • Matchar ihop mentorsparen (minst 5 par per institution)

Hur mycket jobb det blir för institutionens koordinator beror bland annat på hur många deltagare institutionen har i programmet. Under det senaste året har koordinatorerna uppskattat arbetstiden till ca två veckor för hela programmet, med störst arbetsbörda under perioden för rekrytering och matchning av mentorsparen.

Three people sitting at a desk with laptops, one man smiling at the others
Foto: Leon/Unsplash

Informationsmöte i juni för intresserade institutioner

Programmet drar igång med ett informationsmöte 1 juni för intresserade institutioner:

Anmäl dig till informationsmötet 1 juni här

Rekrytering och matchning av studenter och alumner pågår sedan fram till september. Centralt arrangerade workshoppar och gemensamma träffar för deltagarna startar i slutet på oktober när programmet drar igång "på riktigt". Programmet kommuniceras på engelska.

Om ni som institution redan har bestämt att ni vill delta i programmet så anmäler ni er här senast 24 juni: MOU-Alumni Mentorship Programme 2021-22.

Max 15 institutioner kan delta, så först till kvarn gäller.


Hör av er om ni har några frågor: alumn@su.se

Läs mer om årets mentorskapsprogram inklusive programpunkter (kan ändras till kommande omgång) på su.se/mentorship