Antagningsinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Studieadmin
  6. Antagningsinformation

Antagningen


Antagningens sidor på medarbetarwebben har flyttat in i Confluence: 

Antagning och NyA-webben 

Observera att åtkomst till Confluence är endast möjlig för användare som befinner sig på campus, eduroam eller är ansluten via VPN.

Under en period kommer du kunna hitta information om antagning och ert arbete på NyA-webben både här och på Confluence men över tid kommer sidorna på medarbetarwebben att försvinna, så ta gärna för vana reda nu att gå in på sidorna i Confluence. 

Tips! Confluencesidorna har en bevakningsfunktion, du kan välja att bevaka en sida för att på så sätt få ett mejl om någon information på sidan har uppdaterats. 
 

 

Antagningsinformation - anmäl dig här! 

Antagningen skickar ut viktig information till dig som arbetar på institution med antagningsrelaterade uppgifter. 

Meddela antalla@su.se om du vill bli tillagd på mejllistan för informationsutskick (antinfo) 

 

KONTAKT

Sektionen för antagning och studieinformation

E-post: antalla@su.se

 

Antagningsblanketter
Studieadministrativ kalender