I de fall ni har fler än 20 stycken studenter som måste etableras i ladok finns det en funktion (i ladok) som hanterar detta. När ni väljer att använda er av detta tillvägagångsätt tidseffektiviseras denna arbetsuppgift.

Vi har tagit beslut att, när ni på institution vill ha hjälp med etablering av fler än 20 stycken individer måste ni använda er av vår massetableringsmall. Mallen finner ni längst ner på sidan.

Mallen måste fyllas i på följande sätt.

 

Mall massetablering

 • ändra Inte kolumnnamnen
 • ändra Inte ordningsföljden på kolumnerna
 • Måste alltid innehålla
  • För de med svenskt personnummer
   • för- och efternamn (i de fördefinierade kolumnerna)
   • Personnummer = ÅÅÅÅMMDDNNNN
  • För de som saknar personnummer
   • Födelsedatum, kön, för- och efternamn (i de fördefinierade kolumnerna)
   • Födelsedatum = ÅÅÅÅMMDD, ÅÅMMDD, ÅÅÅÅ-MM-DD, ÅÅ-MM-DD
 • Funktionen i ladok som hanterar massetablering kan bara läsa korrekta Excelfiler