Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier. Stockholms universitet är provanordnare för högskoleprovet i Stockholms län och ansvarar för genomförandet av provet. Vid höstens högskoleprov behöver Stockholms universitet provledare och materialsamordnare.

Studenter i ett klassrum Foto: Mostphotos

Provledare

Provledaren leder provet i en provlokal och ansvarar för att provet genomförs på ett korrekt sätt och att föreskrifterna följs. Det krävs att provledaren är väl insatt i sin roll och sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter inkluderar att ge provdeltagarna tydlig och korrekt information, att leda provdeltagarna genom provets olika moment, att genomföra legitimationskontroller samt att hantera provmaterial enligt instruktioner. Arbetstiden är kl 07.15–16.45 (8 timmar och 30 minuter). Ersättningen för materialsamordnare är 302,40 kr/tim inklusive semesterersättning.
Lunchen är obetald och reseersättning utbetalas ej.

Materialsamordnare

Materialsamordnaren ansvarar för att leverera den förslutna plastpåsen med provhäften till provledaren i respektive provlokal precis före provpassens början. Materialsamordnaren ansvarar även för att ta emot, kontrollera och sortera svarsblanketterna samt att ta emot och kontrollera provhäftena från provledare/assistenter efter varje genomfört provpass. Materialsamordnaren bistår även huvudprovledaren under provdagen. På varje provställe finns 2-6 materialsamordnare, beroende på provställets storlek. Huvudprovledaren arbetsleder materialsamordnaren. Arbetstid för materialsamordnare är kl. 06.30–ca 17.30. Ersättningen för materialsamordnare är 302,40 kr/tim. (inkl. semesterersättning). Lunchen är betald men reseersättning utgår ej.

Vad krävs för att få jobba?

För att få arbeta vid högskoleprovet måste du vara flytande i svenska (tal och skrift) samt delta i ett (arvoderat) utbildningstillfälle på Stockholm universitet innan provet.

Anmäl ditt intresse senast den 20 september till hp.personal@su.se, samma e-post för mer information och frågor.

Välkommen med din ansökan!

Här kan du läsa mer om högskoleprovet