Innan anmälan öppnar i de stora antagningsomgångarna behöver Antagningen få in uppgifter om vilka studenter som ska kunna söka kurser inom sina program. Observera att det endast omfattar kurser som söks via NyA.

Vem behöver skicka in?

Det här gäller endast er som har kurser som uppfyller något av följande kriterier:

  • Kurser som kan sökas som både fristående kurs och inom program, men där programstudenterna ska ha platsgaranti
  • Kurser som är sökbara enbart inom program

 

Du ska inte skicka in:

  • För kurser som har antagningsförfarande Endast registrering
  • För kurser som har Inget urval och som kan sökas som fristående kurs
  • Programunderunderlag för den första terminen på ett program eftersom studenten registreras på de kurser den ska läsa termin 1. Det är först från termin 2 på ett program som det kan vara relevant att låta programstudenter söka kurs inom program via antagning.se
  • Kurser som kan sökas som både fristående kurs och inom program, men där programstudenterna inte ska ha platsgaranti

 

Uppgifter från kursägande institution

Uppgifterna om programunderlag ska inkomma från kursägande institution, så i de fall där vissa av er samarbetar om kurser/program får ni samråda med varandra.

 

Programunderlagsuppgifter

För de som önskar lämna in programunderlagsuppgifter behöver vi få in följande information:

  • Vilket/vilka program det rör sig om
  • Vilken/vilka kurser som ska sökas
  • Huruvida de studenter som söker inom program ska få platsgaranti till sökt kurs
  • Huruvida kurserna endast ska vara sökbara för programstudenter

 

Fyll i programunderlagsuppgifterna i excelfilen

Fyll i uppgifterna i excelfilen och mejla den till: antagningsunderlag@su.se

HT2018 programunderlag (35 Kb)

Spara ner filen till din dator och namnge den med institutionskod istället för XXX.

Tänk på att ni kan använda en scrollista vid fältet för Programkod, i vilken ni kan välja aktuell programkod. Om ni saknar någon programkod, hör av er, så lägger vi till den. (Scrollista finns även vid fälten för Platsgaranti och Enbart sökbar för programstudenter)

 

Vid frågor eller funderingar om programunderlag, hör gärna av er till antalla@su.se