Jag har reservantagit sökande på NyA-webben. Hur lång tid tar det innan de finns i Ladok?

De antagna förs över på en gång.

Gå överst till sidan

Varför syns inga reserver i Ladok?

Det är bara antagna som förs över till Ladok. Reserverna hittar ni på NyA-webben och det är där ni gör all reservantagning.

Gå överst till sidan

NyA-webbsidan står bara och snurrar, vad ska jag göra?

Prova att byta webbläsare. Om det ändå inte fungerar, kontakta antagningen.

Gå överst till sidan

Studenterna lämnar återbud för kurser som redan har börjat, går det hindra?

Under ”Antagningstal och sen anmälan” går det  i kolumnen ”Återbud tillåtet före” att ange hur länge det ska vara möjligt att lämna återbud via antagning.se  Dock är viktigt att låta möjligheten att lämna återbud på sökandewebben vara öppen fram till kursstart och minst tills dess att reservantagningen har har avslutats.

Gå överst till sidan

Hur kan vi informera reserver om att reservantagningen har startat respektive avslutats?

Det finns en funktion på NyA-webben, där ni kan ange datum för när reservantagningen tidigast startar och när reservantagningen avslutas. Funktionen finns både under ”Antagna/Reserver” (och där under fliken Reserver) och ”Antagningstal och sen anmälan”. Det går att ändra datum under tiden.

Gå överst till sidan

Vi har antagna som inte webbregistrerat sig på kursen. Hur kan vi ta reda på vilka de är för att kunna kalla reserver?

Börja med att söka ut deltagare på kursen i Ladok. Följ sedan steg för steg i lahunden: 

Lathund för masshantering av ej registrerade (204 Kb)

Gå överst till sidan

Om det finns antagna med villkor, var tar jag bort villkoret? På NyA-webben eller i Ladok?

Du tar bort villkoret på NyA-webben.

Gå överst till sidan

Vi försöker att anta reserver och även lägga in återbud, men det går inte. Vad kan det bero på?

Det kan bero på att dessa inte först har flyttats upp till ”arbetsytan”. Börja med att ”föreslå” x antal reserver för att sedan flytta upp dem till arbetsytan. Det är först där ni kan välja anta/återbud/uteblev för respektive sökande i rullistan.

Gå överst till sidan

Vi får inga mejl om nytillkomna i efterantagningen, hur ska vi hitta dessa?

Endast mejl ut om nytillkomna antagna skickas ut, inte om de som reservplacerats i efterantagningen. Därför är det viktigt att ni bevakar detta själva. Ni hittar reservplacerade under ”Antagna och reserver” på NyA-webben. Om ni har problem att få fram dessa, vänligen kontakta Antagningen.

Gå överst till sidan

Vilken mejladress används för mejlen som kommer om efterantagna?

Mejl över efterantagna skickas till den mejladress ni själva angivit på NyA-webben.

Gå överst till sidan

Om sökande lämnat återbud, men ångrar sig. Vad gäller då?

Sökande som ångrar sitt återbud måste återanmäla sig till utbildningen om så är möjligt.

Gå överst till sidan