Stängt för anmälan efter sista anmälningsdagen - vad händer sen?

Efter första urvalet skickas det ut en fil via antagningsinfo över de utbildningar som kommer att öppnas för sen anmälan den 15 december. Om det är någon utbildning som är med i filen och som ni inte vill ska öppnas eller om ni saknar någon utbildning som ni vill ska öppnas, mejla antagningsunderlag@su.se

Utbildningar som inte öppnas för sen anmälan är (om ingen annan information inkommer till antagningen):

  • Utbildningar som i Sisu har rutan ’stäng för sen anmälan’ ibockad kommer inte att öppnas för sen anmälan. 
  • Utbildningar som har 3 gånger fler reserver än planeringstalet kommer inte öppnas för sen anmälan.

Antagningen kommer att börja handlägga sena anmälningar efter urval 2.  De utbildningar som ni anser har tillräckligt många sökande ska inte vara öppna för sen anmälan. Stäng dessa utbildningar för anmälan på NyA-webben.

Efterantagning

Efterantagning är antagning till kurser och program efter urval 2. Om ni har platser kvar på någon eller några av era kurser eller program bör dessa ha öppet för efteranmälan även efter urval 2.
Samtliga anmälningsalternativ som inte har ett datum inlagt för stängning av sen anmälan kommer att stängas en vecka innan terminsstart. Ändra stängningsdatumet på NyA-webben ifall era kurser ska vara öppna för anmälan längre. Det tar ungefär en vecka från att den sökande anmäler sig till att de handlagda och går att registrera i Ladok, så tänk på att stänga era kurser en vecka innan sista datumet ni kan ta emot reserver.

När hanteringen av de sena anmälningarna fortsätter efter urval 2 i efterantagningen måste ett s.k. efterantagningstal vara inlagt på NyA-webben om man vill att sökande ska antas istället för att reservplaceras. Läs mer om efterantagningstal