Avgiftsskyldig?

Utgångspunkten är att de studenter som inte har styrkt sin avgiftsfrihet är avgiftsskyldiga.  Två grunder för avgiftsbefrielse föreligger: medborgarskap i EU/EES-land alternativt uppehållstillstånd baserat på annat än studier.

Utbytesstudenter läser de kurser som ingår i utbytet avgiftsfritt, men måste betala studieavgifter om de vill läsa något annat utöver det om utbytet omfattar.

Avgiftskontroller och etablering

Studenter som tidigare inte funnits i Ladok måste avgiftskontrolleras på något sätt. Det sker per automatik om sökande anmält sig via Antagning.se

Annars måste de sökande inkomma med en vidimerad passkopia alternativt bevis om uppehållstillstånd tillsammans med underlaget för beslutet. Medborgarskap måste framgå av den kopia som lämnas in för att styrka avgiftsbefrielse.

Kontakt

Antagningen hanterar avgiftsbefrielse som rör medborgarskap, medan Stefan Norrlén, studieavgiftssamordnare på Studentavdelningen, tar hand om uppgifter gällande uppehållstillstånd.