Vid Stockholms universitet kan man disputera helgfri vardag och lördag, antingen fm-pass (disputation startar senast kl 10:00) eller em-pass (disputation startar tidigast kl 13:00). Disputation ska ske under perioden 15 augusti - 15 juni. Spikningen ska ske senast tre veckor före disputationsdatum. Perioden 16 juni - 14 augusti ska inte inräknas i spikningsperioden, varför man vid disputation exempelvis den 24 augusti måste spika senast den 5 juni. Infaller spikdagen på lördag, helgdag, halv arbetsdag eller så kallad klämdag flyttas den till närmast föregående vardag.

Datum och tid för disputation beslutas av Studentavdelningen.

Tillgängliga tider

Klicka på länken Disputationskalendern för att se tillgängliga tider för disputationer.

Boka datum & klockslag

Lokaler bokas på institutionen. Boka tid genom att mejla följande uppgifter till disputationer@su.se 

Doktorandens namn
Personnummer
E-post
Fakultet
Faculty
Forskarutbildningsämne
Research Subject
Institution:
Department
Handledarens namn
Handledarens e-post
Önskat datum för disputation
Önskat klockslag för disputation
Lokal för disputation samt adress. Obs! lokalbokning sker vid respektive institution

 

När datum och klockslag är bokade skickas en bekräftelse via mejl till dig, din handledare, den som bokat tiden (i de fall det är någon annan vid institutionen som bokar), samt handläggare vid berört fakultetskansli. Handläggningstiden är normalt 1 arbetsdag, men i bland kan det dröja upp till 5 arbetsdagar.

Spikdag under julhelgerna

Om din disputation är bokad att äga rum i början/mitten av januari kan spikdagen hamna i mellandagarna, eftersom det inte är något uppehåll mellan hösttermin och vårtermin. Du bör då vara extra noga med att kontrollera med tryckeriet att de kan garantera leverans i tid och framför allt att institutionen är öppen så att leverans är möjlig. Du bör även, av hänsyn till opponent och betygsnämndsledamöter, distribuera den tryckta avhandlingen i god tid före julhelgerna.

Lokalbokning

Lokalbokning sker vid respektive institution. Lokalbokningsansvarig hittar information om detta på Medarbetarwebben.