Avhandlingstitel och abstract skall alltid finnas på engelska även om avhandlingen är på annat språk.

Registrering av bibliografiska uppgifter (spikblad)

För att kunna spika* doktorsavhandlingen i DiVA fyller doktoranden i ett webbformulär, här genereras även avhandlingens spikblad i pdf-form. Doktoranden måste tänka på att vara ute i god tid innan manus ska skickas till tryckeriet. Spikbladet mejlas till doktoranden från Universitetsbiblioteket, och publiceringen sker automatiskt på spikdagen.

Spikbladet från DiVA är det som obligatoriskt ska tryckas upp och bladas in i alla exemplar av den tryckta avhandlingen.

Länk till registreringsformulär finns till höger.