Minst tre terminsveckor före disputationen är det institutionens ansvar att doktorsavhandlingen sprids enligt följande:

  • genom institutionens försorg, sändas till varje sådan institution vid svensk högskola/universitet inom vars verksamhetsområde ämnet för avhandlingen faller,
  • genom disputandens försorg delges huvudhandledare och handledare,
  • samt genom institutionen försorg delges opponent och betygsnämndens ledamöter.

 

Spikblad

Samtliga dessa exemplar skall innehålla ett ”spikblad” med uppgift om tid och plats för disputationen. Spikbladet i alla avhandlingar (oavsett utgivna av universitetet eller av ett förlag) ska vara det spikblad som skapas som pdf vid den elektroniska registreringen i DiVA. Det rekommenderas därför att doktoranden registrerar de bibliografiska uppgifterna kring avhandlingen i DiVA i god till innan manus skickas till tryck.