Stockholms universitet arrangerar doktorspromotion och installation av nya professorer sista fredagen i september varje år. Ceremonin äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus och följs av en bankett i Gyllene Salen med efterföljande dans.

Nyblivna doktorer som under läsåret disputerat och tagit ut doktorsexamen senast 30/6 blir inbjudna.

De doktorer som tagit ut sin examen under läsåret men som disputerat under tidigare läsår får däremot inte automatiskt en inbjudan till promotionen.

Läs mer om högtiden genom att följa länken nedanför.