Här finns de senast fastställda examensbeskrivningarna för kandidat-,
magister- och masterexamen
för universitetets alla huvudområden.

I examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen, oavsett om kurser läses fristående eller inom ett program.

Länk till examensbeskrivningar

Vilka studenter omfattas av de nya lokala examensreglerna?

Studenter som inom ramen för huvudområdet för examen vill ha med kurser som samtliga påbörjats vid Stockholms universitet HT 2016 eller senare omfattas av de lokala examensbeskrivningarna.

Studenter som VT 2016 eller tidigare påbörjat studier (inom ramen för huvudområdet) vid Stockholms universitet omfattas inte av de lokala examensbeskrivningarna.

Beslut om tillämpning av lokala examensregler (310 Kb)