Nuvarande examensregler

Generella examina på grund- och avancerad nivå inkl huvudområden
Examensbenämningar på svenska och engelska

Yrkesexamina på grund- och avancerad nivå

Lärarexamina

Examensregler enligt 1993 års examensordning

Examina (högskole-, kandidat-, och magisterexamen) enligt de tidigare bestämmelserna (1993 års examensordning) kan utfärdas även i framtiden under förutsättning av att kurserna är slutförda (betygsdatum) senast 30 juni 2015. Huvudämnen och inriktningar, se bifogad fil nedan.
Lokal examensordning

Lärarexamina