Grupp glada människor,.Foto: Niklas Björling

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är den samlade, faktiska kompetens en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Dessa samlade kunskaper och erfarenheter kan förvärvas på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet.

Inom högskola och universitet prövas reell kompetens för behörighet och för tillgodoräknande enligt Högskoleförordningen (1993:100) kapitel 6 och 7.

Hur arbetar Stockholms universitet med reell kompetens?

Utöver bestämmelserna i högskoleförordningen har Stockholms universitet också tagit fram lokala riktlinjer för bedömning av reell kompetens.

Behörighetsbedömning baserat på reell kompetens prövas i första hand av antagningen, men i förekommande fall görs bedömning även på institution.

Vid ansökan av tillgodoräknande baserat på reell kompetens vänder sig den sökande direkt till den institution som ansvarar för den utbildning som tillgodoräknandet gäller.

Läs mer om reell kompetens

Annan litteratur

  • Andersson P., Fejes A. (2010) Kunskapers värde – validering i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.