Stipendier för olika ändamål

Donationstipendier och övriga stipendier för doktorander och forskare
Studentavdelningen handlägger ansökan till universitetets donationsstipendier, C F Liljevach:s och Augustinssons resestipendier för forskarstuderande inom naturvetenskaplig fakultet samt vissa externa stipendier som bl a riktar sig till kvinnliga doktorander och forskare.
Stipendier vid universitetet

Stipendier för internationellt studentutbyte, praktik och fältstudier
Utlandsstudier

Stipendier för internationella avgiftsskyldiga studente
Scholarships (på engelska anpassat efter målgruppen)

Stipendieinformation, förvaltning och riktlinjer

Studentavdelningen publicerar inkommen stipendieinformation på hemsidan.
Kopia på utlysningar skickas till stipendier@su.se

Länkar till myndigheter, forskningsråd och forskningsinstitut etc och några övriga stipendieinrättningar samt till andra källor för stipendieinformation.
Stipendielänkar

Förvaltning och utbetalning av universitetets stipendier sköts av Ekonomiavdelningen, Bertil George

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet
finns på www.su.se/styrdokument.