Avboka tentamenstillfälle

Avbokning meddelas Tentamensservice via e-post: tentamensservice@su.se

OBS! Ange tentans Id-nummer som finns i TE Exam.

Beställning av tentamenstillfälle

TE Exam är applikationen som används för beställning, planering och schemaläggning av tentamen. OBS! Kontakta omgående Tentamensservice om tentamenshandlingar eller material inte kan lämnas i tid – Detta för att planera för nödvändiga åtgärder.

Beskrivning/rutiner för beställning av tentamenstillfälle i TE Exam

Beställa tentamenstillfälle (inloggning: TE Exam)

Inlämning av tentamenshandlingar

Tentamenslydelsen, eventuella försättsblad, ifylld blankett:  Tentamensinformation (339 Kb)  samt övriga handlingar skickas i PDF-format, via e-post senast 5 arbetsdagar innan tentamenstillfället till: tentamenslydelse@su.se. OBS! Av säkerhetsskäl ska avsändaren använda sitt e-postkonto (eller funktionsadress) *@su.se på Stockholms universitet för utskicket. Ange kurskod samt datum för tentamenstillfället i e-postmeddelandets ämnesrad. För information till tentamensvärdar och tentander i sal, fyll i blanketten Tentamensinformation längst ned vid rubriken: Eventuell övrig information till skrivsal.

Administrativ information angående salstentamen förmedlas samtidigt med detta mail, ange även information om någon annan än den som beställt tentamen ska vara mottagare av återlämnad tentamen.

Senast 5 kalenderdagar innan tentamenstillfället måste eventuellt fysiskt material till en tentamen skickas via internpost/gods till Tentamensservice (Södra huset, Hus B, plan3). 

OBS! Kontakta omgående Tentamensservice om tentamenshandlingar/material inte kan lämnas i tid – Detta för att planera för nödvändiga åtgärder.

Vid digital tentamen laddar läraren upp tentamenslydelsen i Exia senast 5 arbetsdagar innan tentamenstillfället och åtkomstkoder samt PDF-version av tentamen i Exia skickas via e-post till Tentamensservices funktionsadress: tentamenslydelse@su.se. Ange kurskod samt datum för tentamenstillfället i e-postmeddelandets ämnesrad.

Digital tentamen

IT-avdelningen ansvarar för hårdvara, applikationen och IT-infrastrukturen som används för digital tentamen med Tentamenstjänsten (Exia). Kursadministratör/examinator vid institutionen ansvarar för att  lägga upp tentamen på rätt sätt. Mer information om tentamenstjämsten (Exia)

Läsårsindelning

Läsåret är indelat i två terminer som i sin tur är indelade i två perioder och fyra terminsdelar. Här hittar du datum för terminer samt periodindelning

Anpassad tentamen

Anpassad tentamen kan exempelvis innebära längre skrivtid, att sitta enskilt eller i mindre grupp eller att få använda dator och digitala hjälpmedel. 

Institutionen måste meddela Tentamensservice vilket stöd student beviljats inför varje aktuell tentamen, för att studenten ska kunna placeras vid rätt plats vid tentamenstillfället. Tentamensservice behöver få samma information som står i Nais-intyget. Information (excel-fil) måste vara Tentamensservice tillhanda senast 6 kalenderdagar innan tentamenstillfället. Studenten måste även vara anmäld till det specifika tentamenstillfället för att få de beviljade stöden samt ha ett giltigt Nais-intyg.

Institution som får information att en student beviljats anpassad tentamen ska snarast skicka en excel-fil med följande information i kolumner till stod.tentamen@su.se

  • Personnummer
  • Namn
  • Beviljade stöd för just denna tentamen (samma som i Nais)
  • Rubrik på skrivningen
  • Kurskod
  • Datum för tentamenstillfället

 

processbild som visar central tentamensadministration
Processbild: central tentamensadministration.

 

Återlämning av tentamenshandlingar

Tentamenshandlingar distribueras via internposten och kvitteras ut av en angiven mottagare vid institutionen.