Allmänt

 • Studenter ska vara föranmälda till aktivitetstillfället i Ladok. Då anmälningsperioden stänger i Ladok, importeras studenternas anmälningar till TimeEdits tentamensmodul TE Exam. 
 • De studenter som inte kan anmäla sig i Ladok för att det är tekniskt omöjligt, ska kontakta institutionen. Institutionen kan fånga upp dessa anmälningar manuellt senast 6 dagar innan tentamenstillfället.
 • Tentamensservice kopierar, packar och förbereder tentamenshandlingarna inför tentamenstillfället enligt instruktioner från institutionen. 

Beställningsförfarande

 1. Beställningar av tentamenstillfällen kan göras löpande under läsåret.
 2. Institutioner beställer tentamenstillfällen enligt instruktioner i TE Exam. Det schemalagda tentamenstillfället syns i TE Exam så snart det har schemalagts.
 3. Publiceringstillfällena är:
  •    För HT: 15 april
  •    För VT: 15 oktober 
 4. Vid beställningen anges minst tre olika datum för det önskade tentamenstillfället. Tentamensservice bör prioritera något av de tre önskade datumen. Alternativt datum efter överenskommelse med institution. Vid senare beställning, det vill säga en beställning som inträffar efter publiceringstillfällena, ska institutionen ange minst fem olika datum för det önskade tentamenstillfället eller genom samråd med Tentamensservice komma fram till ett passande datum.
 5. Vid beställningen anges ett förväntat antal skrivande studenter. Antalet studenter ska uppskattas väl och bör inte ändras i efterhand då det försvårar schemaläggningen.
 6. Institutioner som använder Ladok för anmälan till tentamen, ska aktivera anonymiseringskoderna i formatet 0001-ABC då aktivitetstillfället läggs upp i Ladok. Ett prefix ska även anges och det ska vara institutionskoden.
 7. Tentamenstillfället som beställs ska ha en anmälningsperiod som i Ladok (eller motsvarande system) stänger åtta dagar innan tentamenstillfället. Efter att anmälan har stängs ska institutionen skicka en excel-fil med information över de studenter som behöver anpassad tentamen och vilken anpassning de har fått beviljad av examinatorn. Denna information måste tentamensservice ha senast 6 dagar innan tentamensdagen. Skicka excel-lista via e-post till: tentamensservice@su.se.

  Information som Tentamensservice behöver få bifogad i en excel-fil:
  - Personnummer
  - Namn
  - Beviljade stöd för just denna tentamen
  - Rubrik på skrivningen
  - Kurskod
  - Datum för tentamenstillfället
   
 8. I beställningen i TE Exam ska institutionen ange den information man önskar framföra till Tentamensservice och tentamensvärdarna. Informationen som institutionen anger kommer att utgöra det informationsbrev som tentamensvärdarna har som instruktion inför tentamen. Informationen kan till exempel vara:
  • Kurskod
  • Kursnamn
  • Språk som tentamens ges på
  • Språk som tentamesvärden ska informera på (svenska eller engelska)
  • Format (Skriftlig tentamen eller digital etc.)
  • Tillåtna hjälpmedel
  • Kontaktuppgifter till examinator
  • Kontaktuppgifter till kursadministrtör
  • Information hur tentamen ska sorteras efter tentamens slut - efter anonymiseringskod eller inlämningstid?
  • Information om vem på instutionen som är behörig att ta emot tentamenshandlingarna (efter tentamenstillfället)
  • Övrigt

Ändringar

Ändringar kring ett beställt tentamenstillfälle ska göras i samråd med Tentamensservice. 

Inlämning av tentamenshandlingar

Tentamenslydelsen, försättsblad samt övriga handlingar skickas i PDF-format via e-post senast 5 arbetsdagar innan tentamenstillfället till: tentamenslydelse@su.se. OBS! Av säkerhetsskäl ska avsändaren använda sitt epostkonto (eller funktionsadress) *@su.se på Stockholms universitet för utskicket

I e-postmeddelandets ämnesrad ska kurskod samt datum för tentamenstillfället anges.

Eventuell fysisk materiel ämnat för tentamenstillfället lämnas senast 5 dagar innan tentamenstillfället till Tentamensservice i A5105. Om deadlinen inte hålls, står institutionen själva för kopiering/packning av tentamenshandlingarna samt för leverans till Tentamensservice senast två dagar innan tentamenstillfället.

Tidigaste tidpunkten för inlämning av tentamenshandlingar är första dagen av kursens start.

Vid digital tentamen laddar läraren upp tentamenslydelsen i Exia senast 5 arbetsdagar innan tentamenstillfället och meddelar åtkomstkoder till Tentamensservices funktionsadress: tentamenslydelse@su.se

I e-postmeddelandets ämnesrad ska kurskod samt datum för tentamenstillfället anges.

Avbokning av tentamenstillfälle

För avbokningar som sker inom 30 dagar före tentamensdatum debiteras 100% av kostnaden.

Funderingar eller övriga frågor?

Kontakta: tentamensservice@su.se