Tillgodoräknande

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Studieadmin
  6. Tillgodoräknande

Tillgodoräknandeprocessen

Beslut om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning, på grundnivå och avancerad nivå är delegerat till institutionerna. Examensgruppen vid Studentavdelningen handlägger vissa tillgodoräknanden av utländsk utbildning i generell examen på grundnivå. Denna information är i första hand avsedd att fungera som vägledning och stöd vid handläggning av ärenden som gäller utländsk utbildning.

Riktlinjer, mallar och stöddokument för tillgodoräknanden har ännu inte hunnit anpassas efter nya Ladoksystemet. Studentavdelningen kommer att se över och uppdatera dokument under vårterminen 2018.

 

Riktlinjer och rutiner för handläggning

Nätverket för tillgodoräknande vid universitetet har arbetat fram en sammanställning av regler och riktlinjer som stöd för handläggning.

Omvandling av utländska poäng

Här finns en lista med ca 100 utländska universitet utanför Europa.

KONTAKT

Handläggare för tillgodoräknande av utländsk utbildning på Studentavdelningen

Examensgruppen

Anna Malmborg Lewis
Tel: 16 2782

Johan Brodin
Tel: 16 1280

Epost: transfer@su.se