I den praktiska verksamheten finns en mängd varianter av tillgodoräknandebeslut som kräver olika administrativa lösningar. För att underlätta tillämpningen av gällande regelverk för dokumentation samt förbättra kvaliteten i examensunderlaget har Studentavdelningen gjort en sammanställning av olika kategorier av tillgodoräknande inkl. rapportering i Ladok.