Enligt universitetets delegationsordning är det chefen för Studentavdelningen som formellt yttrar sig när ett ärende skickas till Överklagandenämnden för högskolan.

Gången är följande när ett överklagande har inkommit till institutionen:

  1. Den ursprungliga beslutsfattaren på institutionen tar ställning till om beslutet bör omprövas med anledning av överklagandet.
  2.  Alt. a) Om institutionen ändrar sig i linje med studentens önskemål så fattas ett nytt beslut och ärendet avslutas.
    Alt. b) Om institutionen står fast vid det ursprungliga beslutet så skrivs ett yttrande med tydlig motivering varför det tidigare beslutet inte ändras och skickas med internposten till Studentavdelningen/Examen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet. Dessutom ska även ett mejl skickas till  Studentavdelningen via transfer@su.se med information om att handlingarna är på väg.
    Kontaktpersoner är Anna Malmborg Lewis, anna.malmborg@su.se, tel 16 27 82 och Rainer Vesterinen, rainer.vesterinen@su.se, tel 16 49 48.
  3. Behörig handläggare på Studentavdelningen föredrar ärendet för chefen på Studentavdelningen och skickar det sedan till Överklagandenämnden för högskolan.
  4. Överklagandenämnden skickar sitt beslut till Studentavdelningen som vidarebefordrar beslutet till institutionen.