Brevmall på svenska för beslut om tillgodoräknande med överklagandehänvisning finns som bifogad fil nedan.

Mall för beslut om tillgodoräknande (357 Kb)