Brevmall på engelska för beslut om tillgodoräknande med överklagandehänvisning finns som bifogad fil nedan.

Beslutsmall på engelska (252 Kb)