Tillgodoräknande av högskoleutbildning (svensk och utländsk)

MALL på svenska för tillgodoräknande av högskoleutbildning (150 Kb)

MALL på engelska för tillgodoräknande av högskoleutbildning (762 Kb)

Tillgodoräknande av reell kompetens (yrkesverksamhet och annan utbildning)

MALL på svenska för tillgodoräknande av reell kompetens (102 Kb)

MALL på engelska för tillgodoräknande av reell kompetens (98 Kb)

Om andra mallar används är det viktigt att information om regelverk följer styrdokumentet Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande.

Kontakta Studentavdelningens handläggare: transfer@su.se om det uppstår problem vid nedladdning eller redigering av mallarna.