Beslutsmallar

Alla beslut ska utfärdas på svenska. Vid behov bifogas en översättning till engelska.

Mall för beslut BEVILJAS (167 Kb)

Mall för beslut BEVILJAS DELVIS (168 Kb)

Mall för beslut AVSLAG (168 Kb)

 

Översättningar till engelska

Publiceras under hösten.

 

 

Om andra beslutsmallar används är det viktigt att de är utformade i enlighet med Handbok i ärendehandläggning och Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande.

Vid problem med nedladdning eller redigering av mallarna kontakta Studentavdelningens handläggare: transfer@su.se