Beslutsmallar

Alla beslut ska utfärdas på svenska. Vid behov bifogas en översättning till engelska.

Mall för beslut BEVILJAS (166 Kb)

Mall för beslut BEVILJAS DELVIS (168 Kb)  

Mall för beslut AVSLAG (166 Kb)  

 

Överklagandehänvisningen i mallarna har uppdaterats i december 2019 efter nya instruktioner från Rättssekretariatet.

 

Översättningar till engelska

Publiceras under hösten.

En översättning av överklagandehänvisningen finns i Handbok i ärendehandläggning.

 

Om andra beslutsmallar används är det viktigt att de är utformade i enlighet med Handbok i ärendehandläggning och

Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande.

Vid problem med nedladdning eller redigering av mallarna kontakta Studentavdelningens handläggare: transfer@su.se