Om andra beslutsmallar används är det viktigt att de är utformade i enlighet med Handbok i ärendehandläggning och Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande.

Beslutsmallar

Alla beslut ska utfärdas på svenska. Vid behov bifogas en översättning till engelska.

Mall för beslut BEVILJAS (166 Kb)

Mall för beslut BEVILJAS DELVIS (168 Kb)  

Mall för beslut AVSLAG (166 Kb)  

Överklagandehänvisningen i mallarna har uppdaterats i december 2019 efter nya instruktioner från Rättssekretariatet.

Översättningar till engelska

Nedanstående förslag till översättningar kan vid behov kopieras och läggas till i motsvarande beslutsmall på svenska. 

Översättning Beslut BEVILJAS (165 Kb)

Översättning Beslut BEVILJAS DELVIS (166 Kb)

Översättning Beslut AVSLAG (165 Kb)

Översättningen av överklagandehänvisningen är hämtad från Handbok i ärendehandläggning.

Vid problem med nedladdning eller redigering av mallarna kontakta Studentavdelningens handläggare: transfer@su.se