Översikten har uppdaterats i samband med att rektor tog beslut om Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande. I styrdokumentet finns även ett avsnitt (2.7) om Dokumentation av beslut i Ladok.

Översikt över olika typer av tillgodoräknandebeslut (69 Kb)

 

För mer detaljerad information om rapportering i Ladok hänvisas till instruktioner från systemförvaltning Ladok/SISU.