Uppgifterna baseras på tidigare bedömningar och beslut om tillgodoräknande vid universitetet och avser studier på motsvarande grundnivå. Dokumentet kommer uppdateras kontinuerligt vid Studentavdelningen då nya bedömningar görs. Ni som jobbar med tillgodoräknanden av utländsk utbildning vid institutionerna är välkomna att komplettera med bedömningar från fler utländska universitet.

Omvandling av poäng från utländska universitet_uppd 170321 (133 Kb)