Uppgifterna i listan baseras på tidigare bedömningar och beslut om tillgodoräknande vid universitetet och avser studier på motsvarande grundnivå, framförallt bedömningar av motsvarande valfria studier/övriga kurser. Uppgifterna ska ses som ett riktmärke eftersom man alltid måste göra en ny bedömning vid varje enskild ansökan.

Beräkningen av heltidsstudier i listan utgår ifrån ett examensperspektiv och baseras på totalt antal poäng och år som krävs av en ordinarie student vid det utländska lärosätet för att uppnå en viss examen.

Listan kommer uppdateras av Studentavdelningen. Alla som jobbar med tillgodoräknanden av utländsk utbildning vid institutionerna är välkomna att höra av sig med kompletteringar av bedömningar från fler utländska universitet.

Omvandling av poäng från utländska universitet_uppd 170321 (133 Kb)