Detta dokument innehåller nationella och lokala bestämmelser/riktlinjer samt rutiner för handläggning av tillgodoräknandeärenden av svensk och utländsk utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet är att underlätta handläggningen samt att uppnå likvärdighet och rättsäkerhet i bedömningen av dessa ärenden vid universitetet. Dokumentet ska ses som ett komplement till institutionernas riktlinjer för bedömning inom respektive ämnesområde/huvudområde.

Dokumentet har ännu inte hunnit uppdateras med exempel från nya Ladok. Studentavdelningen ser över detta under vårterminen 2018.

Riktlinjer och rutiner för handläggning av tillgodoräknande (1101 Kb)
(uppdatering gjord av punkt 8)