Detta dokument är en sammanställning av nationella och lokala bestämmelser/riktlinjer samt rutiner för handläggning av tillgodoräknandeärenden av svensk och utländsk utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dokumentet är inte ett beslutsdokument utan hänvisar till andra beslut. Syftet är att underlätta handläggningen samt att uppnå likvärdighet och rättsäkerhet i bedömningen av dessa ärenden vid universitetet. Dokumentet ska ses som ett komplement till institutionernas riktlinjer för bedömning inom respektive ämnesområde/huvudområde. 

Riktlinjer och rutiner för handläggning av tillgodoräknande_uppd 181210 (172 Kb)

Ladokmanualer och utbildningsmaterial