Detta dokument innehåller nationella och lokala bestämmelser/riktlinjer samt rutiner för handläggning av tillgodoräknandeärenden av svensk och utländsk utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet är att underlätta handläggningen samt att uppnå likvärdighet och rättsäkerhet i bedömningen av dessa ärenden vid universitetet. Dokumentet ska ses som ett komplement till institutionernas riktlinjer för bedömning inom respektive ämnesområde/huvudområde.

Dokumentet har ännu inte uppdaterats efter övergången till nya Ladok. Studentavdelningen ser över detta under 2018.

Riktlinjer och rutiner för handläggning av tillgodoräknande (1101 Kb)
(uppdatering gjord av punkt 8)