Handläggning av tillgodoräknandeärenden av utländsk utbildning på grundnivå och avancerad nivå är delegerat till institutioner och till Studentavdelningen enligt följande:

Institutionen handlägger ärenden som rör:
Grundnivå och avancerad nivå
Huvudområde/ämne minst 30 hp
Program som leder till yrkesexamen
Utbytesstudier

Studentavdelningen handlägger ärenden som rör:
Generell examen på grundnivå 
Övriga kurser (breddningsstudier < 30hp/ämne);
Studier i ämne som inte finns vid SU
Utbytesstudier som inte tillgodoräknas av institutionen