Tillgodoräknande

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Studieadmin
  6. Tillgodoräknande

Tillgodoräknandeprocessen

Beslut om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning, på grundnivå och avancerad nivå är delegerat till institutionerna. Examensgruppen vid Studentavdelningen handlägger vissa tillgodoräknanden av utländsk utbildning i generell examen på grundnivå.

 

Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande

Rektor har den 27 juni 2019 fastställt regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet. Dokumentet ersätter tidigare lokala riktlinjer för tillgodoräknande.

Omvandling av utländska poäng

Stockholms universitetet följer den rekommenderade modellen för poängomvandling som återfinns i Europeisk manual för erkännande av kvalifikationer för erkännande av högre utbildning (EAR-HEI).

KONTAKT

Handläggare för tillgodoräknande av utländsk utbildning på Studentavdelningen

Examensgruppen

Anna Malmborg Lewis
Tel: 08-16 2782

Rainer Vesterinen
Tel: 08-16 4948

E-post: transfer@su.se