Fortbildningen omfattar bland annat:

  • introduktionskurs för nyanställda studievägledare.
  • kurs i vägledningsmetodik
  • torsdagskonferenser kring aktuella teman/ämnen.

Fakultetsvägledarträffar för informationsutbyte anordnas antingen av den centrala vägledningen eller av studievägledarna vid fakulteterna.

Centrala vägledare deltar i olika rekryteringsbefrämjande aktiviteter och marknadsföring av universitetets utbildningar såsom mässor, välkomstdagar, inspirationsdagar, öppet hus m.fl. i samarbete med Kommunikationsavdelningen och universitetets institutioner.

Den centrala studie- och karriärvägledning i Studenthuset är inte knuten till särskilda ämnen eller ämnesområden utan ger en övergripande information kring universitetets utbildningar, generell information om högskoleregler och övrig allmän information kring studier och arbete.

Här kan du läsa mer om den centrala studie- och karriärvägledningen.