Karriärservice

Karriärservice (Studenthuset, Universitetsvägen 2 B) ger information, tips och vägledning till studenter. Vi erbjuder också, information om workshops och andra aktiviteter till nytta för karriären.

För företag finns det möjlighet att presentera företag och rekrytera studenter på plats på universitetet.
www.su.se/karriarservice