Vem kan använda portalen?

Målgrupp för MyCareer är studenter och doktorander vid Stockholms universitet samt alumner upp till 5 år efter examen. Alla som har universitetskonto kan registrera sig i portalen, som är tvåspråkig (engelska/svenska) och passar lika bra för internationella studenter.

Så fungerar det

Via universitetskontot skapar studenten en personlig kompetensprofil på MyCareer med information om utbildning, arbetslivserfarenhet, kompetenser med mera. Sedan kan hen söka jobb, praktik- och traineeplatser samt exjobb i såväl Stockholm som övriga Sverige och hela världen. Man kan också få information om och anmäla dig till universitetets egna karriärevenemang via portalen.

Portalen underlättar kontakten mellan arbetsgivare och studenter

MyCareer har många funktioner som gör kontakten mellan arbetsgivare och studenter smidigare. Bland annat kan alla arbetsgivare som vill annonsera erbjudanden själva ladda upp annonser på portalen. Annonserna ska vara kompetensutvecklande för universitetets studenter och måste därför godkännas innan de syns online.

Du som medarbetare kan hänvisa arbetsgivare som vill annonsera jobb, praktik och ex-jobb till arbetsgivaringången där de själva kan publicera sin annons.

Marknadsför ert karriärevent via MyCareer

Om din institution eller fakultet arrangerar karriärrelaterade evenemang såsom karriärseminarier, arbetsmarknadsdagar eller arbetsgivarpresentationer kan du publicera ert evenemang i portalen för att marknadsföra det till studenter och nyexaminerade.

Det finns möjlighet att administrera anmälningar via portalen om eller länka till en extern anmälningssida. Även studentdrivna evenemang kan marknadsföras via portalen.

Se alla karriärevenemang i portalen här.

Kontakt

Frida Andersson frida.andersson@su.se

Klicka här för att komma till portalen!