Torsdagskonferenser

Torsdagskonferenser

Studenthuset

 

Studentavdelningens torsdagskonferenser är ett tillfälle för nätverkande, informationsutbyte och inspiration. Konferenserna äger rum i Ekosalen i Studenthuset (hus Beta) kl. 13.30–15.30.

Välkomna!

Studieadministrativ kalender