Torsdagskonferenser

Torsdagskonferenser

Studenthuset

Studentavdelningens torsdagskonferenser är ett tillfälle för nätverkande, informationsutbyte och inspiration.

Konferenserna äger vanligtvis rum i Ekosalen i Studenthuset (hus Beta) kl. 13.30–15.30. Coronaviruset gör att vårens tillfällen hålls via videomöte i Zoom.

Välkomna!

Studieadministrativ kalender