Ingela Bergmo Prvulovic, fil. doktor och lektor i pedagogik från Jönköping University besöker oss för att berätta om sin forskning om fenomenet karriär. Karriär som fenomen står under omvandling, vilket också innebär stora utmaningar för både individer, organisationer och karriärstödjande verksamheter.

Anmäl dig här!