Migrationsverket presenterar en genomgång av kraven för uppehållstillstånd för studier samt svarar på frågor kopplade till processen. David Florin, handläggare på Migrationsverket, den enhet som handlägger studenter som är antagna till Stockholms universitet, medverkar i Torsdagskonferensen. Konferensen anordnas i samarbete med Clara Tortellini från Internationell studentrekrytering (ISR) teamet.

Anmäl dig här