Få en introduktion och orientera dig bland Stockholms universitets innovationsstödjande organisationer och dess funktioner. Representanter från Innovationskontoret, Drivhuset, SU Inkubator, Venture Cup, Stockholm School of Entrepreneurship, Open lab och SU Holding presenterar sina verksamheter.

Innovationskontoret
Innovationskontoret är universitetets centrala enhet för frågor som rör innovation.

Drivhuset
Drivhuset erbjuder skräddarsydd idé- och innovationsrådgivning till dig studenter på Stockholms universitet.

Inkubator

I Inkubatorn kan du tillsammans med andra som startar företag kostnadsfritt få låna en arbetsplats och få affärsutvecklingsstöd i upp till ett år.


Venture Cup
Venture Cup är regelbundet återkommande affärsidétävling som arrangeras av Sveriges lärosäten och som är öppen för alla studenter på Stockhoms universitet.


Stockholm School of Entrepreneurship

SSES erbjuder flera olika poänggivande utbildningar inom entreprenörskap. Är du student vid SU är du välkommen av att ta del av SSES kursutbud.


Open lab
OpenLab är ett centrum där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför.

För mer information, gå in på:

https://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/innovation.”

 

 

Anmälan gör du här senast den 19 november

 

Välkomna!

Vänligen

Jonas och Marie

jonas.medin@su.se

marie.nordstrom@su.se