Få en introduktion och orientera dig bland Stockholms universitets innovations-stödjande organisationer och dess funktioner. Under presentationen introduceras Innovationskontoret, SU inkubator, SU Holding och Drivhuset samt även eventuellt Venture Cup.

Innovationskontoret - https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/samverkan/innovationsst%C3%B6d

SU Inkubator och SU Holding - https://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/innovation#SU%20Inkubator

Drivhuset - http://www.drivhuset.se/

Venture Cup - http://www.venturecup.se/partners/su/

 

Anmälan gör du här senast den 19 november

 

Välkomna!

Vänligen

Jonas och Marie

jonas.medin@su.se

marie.nordstrom@su.se