Innovationskontoret berättar om vad innovation är och hur man arbetar på Stockholms universitet för att bidra till ökad innovation inom forskning och utbildning.

Dessutom får vi besök av Drivhuset som arbetar med ”innovationscoaching” mot studenter på Stockholms universitet.  

 

Välkomna! 

Anmälan gör du här senast den 16 april

 

Välkomna!

Marie Nordström marie.nordstrom@su.se

Jonas Medin jonas.medin@su.se