Tema: Studenthälsan och svåra samtal

Studenthälsans verksamhetschef Ingemar Dahlgren berättar om organisationen och studenthälsans roll.  Psykologerna Linda Koreem och Lisa Bernhard  kommer därefter prata om det svåra samtalet. Vad är ett svårt samtal?  Hur kan vi studievägledare bemöta och samtala med studenter om detta.

 

Välkomna! 

Anmälan gör du här senast den 28 maj

 

Välkomna!

Marie Nordström marie.nordstrom@su.se

Jonas Medin jonas.medin@su.se