Svåra samtal i vägledningssituationen

Som studie- och karriärvägledare hamnar man då och då i samtal som kan vara svåra att hantera där den andre parten uttrycker besvikelse, ifrågasättande, uppgivenhet, sorg eller aggressivitet.

Under den här torsdagskonferensen får vi möjlighet att reflektera kring vilka förhållningssätt och metoder som vi själva har i vår verktygslåda för att hantera svåra samtal och hur vi kan utveckla dessa för att bli mer professionella.

 

Anmälan gör du här senast den 4juni 

 

Välkomna!

Marie Nordström marie.nordstrom@su.se

Jonas Medin jonas.medin@su.se