Hur hänger olika faktorer i arbetsmiljön samman med olika typer av arbetsrelaterade och hälsorelaterade utfall som trivsel, prestation, viljan att stanna i eller avsluta sin anställning och olika aspekter av fysisk och psykisk hälsa?

Professor Magnus Sverke från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet föreläser om allt detta och problematiserar även kring kvinnors och mäns arbetsvillkor och varför de kan skilja sig åt.

Anmäl dig här!