Vägledarinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Studieadmin
  6. Vägledarinformation

Information för studie- och karriärvägledare vid SU

Den centrala vägledningen ansvarar för och har en samordnande roll när det gäller vägledarfortbildning och kompetensutveckling av institutionsstudievägledarna.

Torsdagskonferenser

Fortbildning för universitetets studie- och karriärvägledare

Torsdagskonferenserna anordnas av Studentavdelningen och är en del av fortbildningen för studie- och karriärvägledare och andra med studieadministrativa uppdrag vid Stockholms universitet.

Vägledarinfo – ett nyhetsbrev från Studentavdelningen

Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.

Karriärservice

Arbetet består av två delar, dels att knyta företag närmare universitetet och studenterna. Därtill vill vi underlätta för studenter att få kännedom om arbetsmarknaden under utbildningstiden och senare ta klivet ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Karriärportal för universitetets studenter

Stockholms universitet har en karriärportal MyCareer. Det innebär att studenter vid universitetet kan gå med i Europas största karriärnätverk för studenter och nyexaminerade. Som medarbetare kan du använda portalen för att marknadsföra och administrera karriärevenemang.

Prenumeration och kontakt

Vägledarinfo- nyhetsbrev från Studentavdelningen

E-postadress

 

Kontakt: Vagledarinfo@su.se