Seminarium: IPCC Syntesrapport 2023

Seminarium

Datum: torsdag 23 mars 2023

Tid: 14.00 – 16.30

Plats: Sal G, Arrheniuslaboratoriet, Stockholms Universitet, samt virtuellt via Zoom (för anmälda)

Presentation och diskussion om resultaten och IPCC:s roll i klimatpolitiken och i samhället

 

Tid: Torsdagen 23 mars kl. 14:00- 16:30
Plats: Sal G, Arrheniuslaboratoriet, Stockholms universitet
Virtuellt: Zoom (länk skickas till de som anmält sig)

 

Program

1. 14:00
Välkomsthälsning

2. 14:10-15:00
The IPCC AR6 Synthesis Report: Main Messages and Results  
Francis X. Johnson, Stockholm Environment Institute

3. 15:00-15:30
Kafferast

4. 15:30-16:30
Paneldiskussion om IPCC:s rapporters roll i samhället och klimatpolitiken

Moderator:

Erland Källén, Professor emeritus, Meteorologiska Institutionen, Stockholms universitet (SU)

Panellister:

Karin Bäckstrand, Professor, Statsvetenskapliga Institutionen, SU
Erik Kjellström, Professor, SMHI, medlem av Klimatpolitiska rådet  
Lennart Bengtsson, Professor Emeritus, Max-Planck Institutet, Hamburg
Eva Krutmeijer, Vetenskapskommunikatör EKKO AB
Svante Bodin, Docent, tidigare Departementsråd, Miljödepartementet

 

Anmälan krävs för deltagande på följande länk

http://simplesignup.se/event/202955-ipcc-syntesrapport-2023

 

Arrangörer:

Svenska Meteorologiska Sällskapet, Meteorologiska Institutionen samt Bolincentret vid Stockholms universitet