Atmosfärsmätningar ombord Oden ökar kunskapen om snabb uppvärmning i Arktis

Forskare i ACAS-projektet har utvecklat ett atmosfärsobservatorium ombord isbrytaren Oden, för att studera förändringar i moln och utbytet mellan havsytan och atmosfären.

Sonja Murto gör provtagning av gasutbytet mellan havsytan och atmosfären. Foto: Anna Stiby.
Sonja Murto gör provtagning för att undersöka gasutbytet mellan havsytan och atmosfären. Foto: Anna Stiby.

Mätningar kan göras på alla de expeditioner som Oden gör, även utan närvaro av särskild personal. Dessa detaljerade observationer kommer att användas för att förbättra de datormodeller som simulerar väder och klimat i Arktis. Utbytet av gaser mellan havet och atmosfären där det finns havsis undersöks också för att förbättra modellerna och få bättre kunskaper om den snabba uppvärmningen i Arktis.

Läs mer om forskning i Polarforskningssekretariatets artikel Från hav till moln – vad händer i den arktiska atmosfären?

ACAS
ACAS' atmosfärsobservatorium ombord isbrytaren Oden. Foto: John Prytherch.